Prancūzija

1847 m. modelio ylinis tribriaunis durtuvas.

Pagamintas Mutzig’o ginklų gamykloje.
Iš esmės tai modifikuotas 1822 m. durtuvas

Bendras ilgis mm
Geležtės ilgis mm
Geležtės plotis mm
Žiedo skersmuo mm
1840 m. modelio karabino durtuvas

Tai pirmasis durtuvas su jatagano formos geležte. Protėvis. Būtent jis tapo atspirties tašku ir pavyzdžiu visoms gausioms jataganinių durtuvų modifikacijoms ir variacijoms įvairiose šalyse. Lyginant su vėlesniais prancūziškais jataganiniais durtuvais, šio geležtė yra trumpesnė ir ne tokia masyvi. Rankenos kryžmė, priešingai, yra gerokai masyvesnė už 1866 m. modelio Chassepot šautuvui skirto durtuvo kryžmę.

Nuotraukose matomas egzempliorius pagamintas Mutzig ginklų gamykloje apie 1840- 1842 metus. Buvo gaminami du šio durtuvo variantai- 1840 m. modelio karabinui ir 1840 m., modelio tvirtovės šautuvui.  Nežymiai skyrėsi durtuvų kryžmės žiedų skersmenys.

Bendras ilgis 628 mm
Geležtės ilgis 512 mm
Geležtės plotis 32 mm
Žiedo skersmuo 24 mm
1842m. modelio durtuvas 1829m. modelio artilerijos mušketonui

Nuo standartinio 1842 m. modelio durtuvo skiriasi mažesniu rankenos kryžmės žiedo skersmeniu ir kiek mažiau masyvia kryžme. Šie skirtumai praktiškai matomi tik sudėjus abu durtuvus šalia arba matuojant skersmenį. Kryžmė plieninė. Rankena žalvarinė.

Durtuvas pagamintas Mutzig’o ginklų gamykloje 1848 metais.

Bendras ilgis 696 mm
Geležtės ilgis 573 mm
Geležtės plotis 32 mm
Žiedo skersmuo 21 mm
 1842/59 m. modelio durtuvas

Naudotas su 1842, 1846, 1853 m. modelių karabinais, su 1859 m. modelio kavalerijos karabinais. Jatagano formos geležtė buvo pasirinkta todėl, kad užmautas ant šautuvo durtuvas netrukdytų užtaisymui per vamzdį. Kryžmė plieninė. Rankena žalvarinė.

Nuo 1842 m. modelio durtuvo šis skiriasi tvirtinimo prie vamzdžio užraktu, spyruoklė ne išorinė, o vidinė, nors vėlesniuose prancūziškuose modeliuose buvo grįžta prie išorinės spyruoklės.

Bendras ilgis 695 mm
Geležtės ilgis 570 mm
Geležtės plotis 23 mm
Žiedo skersmuo 23 mm
1866 m. modelio durtuvas dvivamzdžiui šautuvui

Apie šį retą durtuvą kol kas žinome nedaug. Šaltiniai labai lakoniški, dažnai prieštaringi. Tai 1866 m. modelio durtuvas dvivamzdžiui šautuvui, naudotam Defense Nationale daliniuose. Galėjo matyti ir 1870 m. prancūzų- prūsų karą, ir Paryžiaus komunos barikadų kautynes.Durtuvas ant šautuvo vamzdžio maudavosi taip, kad geležtė būtų šone, iš dešinės pusės nuo šautuvo išilginės ašies. Kryžmė ir rankena žalvarinės.

Kadangi šie šautuvai buvo užtaisomi per vamzdį, durtuvo geležtė yra kreiva kaip jatagano ašmenys- geležtė kiek atlenkta į šalį, kad netrukdytų užtaisymui. Ant durtuvo geležtės nugarėlės yra išgraviruotas užrašas: „Mre d’Armes Imperiale Mutzig (Aout 1868)“- Imeratoriškoji ginklų gamykla Mutzig’e, pagaminimo data- 1868 m. rugpjūtis.

 

Bendras ilgis  700 mm
Geležtės ilgis 570 mm
Geležtės plotis 29 mm
Žiedo skersmuo 18 mm


1866 m. modelio durtuvas dvivamzdžiui šautuvui

Analogiškas ankstesniajam tik skiriasi kryžmės forma. Ant durtuvo geležtės nugarėlės yra išgraviruotas užrašas: „Mre d’Armes Imperiale Mutzig (Aout 1868)“- Imeratoriškoji ginklų gamykla Mutzig’e, pagaminimo data- 1868 m. rugpjūtis.

J.P.Pitous knygoje „Les baionnettes reglamentaires francaises“ (Prancūziški reglamentiniai durtuvai) paminėta, kad šis durtuvas skirtas eksperimentiniam 1850 modelio dvivamzdžiam šautuvui.

Įdomi šių durtuvų atsiradimo istorija. 1837 m. prancūzų tesėsauga ir kariuomenė Korsikos saloje buvo nemaloniai nustebinta, kad anot jų Korsikos „banditai“ (Korsikiečiai greičiausiai savęs „banditais“ nelaikė, nes niekuomet nemėgo prancūzų valdžios ir iki šiol siekia nepriklausomybės) yra žymiai pranašesni už valdžios atstovus, nes turėjo dvivamzdžius šautuvus. Reikia pastebėti, kad tuo laiku šovinių nebuvo- šautuvai buvo užtaisomi per viršų, taigi tai trukdavo laiko ir du vamzdžiai šiuo atveju buvo kur kas geriau nei vienas.
Nuo to laiko buvo eksperimentuojama, kokia konstrukcija dvivamzdžiam šautuvui būtų geresnė. Netgi buvo bandoma pridėti žiedus prie masyvaus M1842 durtuvo, bet tai, ko gero, nepasiteisino… Vienas šių eksperimentų buvo šis įspūdingas durtuvas su Chassepot durtuvo geležte ir žalvarine vienalyte rankena su lenkta kryžme ašmenų pusėn.

(Aleksandro surinkta  informacija)
Bendras ilgis  700 mm
Geležtės ilgis 570 mm
Geležtės plotis 29 mm
Žiedo skersmuo 18 mm
  Nacionalinės Gynybos durtuvas (su 1831 m. puskardžio geležte) 
Baïonnette de la Défense Nationale (lame de glaive 1831)  
1870 m. rugsėjo 1 d., po nesėkmingo Sedano mūšio, Prancūzija neteko didelės dalies kariuomenės ir ginkluotės, Imperatorius Napoleonas III kartu su 86 tūkst. karių pateko į nelaisvę. Prancūzija faktiškai prarado nepriklausomybę, Prūsijos kariuomenė apsupo Paryžių, todėl buvo skubiai suformuota Nacionalinės Gynybos Vyriausybė (Le Gouvernement de la défense nationale).
Tikriausiai dideliam Vilhelmo I ir Bismarko džiaugsmui, prancūzai neteko daug ginkluotės. Tame tarpe- daug standartinių „Chassepot“ (Šaspo) šautuvų su durtuvais, kurie (daugeliu atvejų- ir juos nešioję kareiviai) liko prūsams. Dėl šios priežasties 1870 m. spalio – lapkričio mėnesiais prancūzams teko skubiai pirkti ginklų iš užsienio, tarp jų- ir Remingtono sistemos šautuvų (Remington Nr.1, „Remington egyptién“), kurie buvo gauti be durtuvų.
Kadangi situacija buvo sunki (karas ir medžiagų trūkumas) – durtuvai šiems šautuvams pradėti gaminti panaudojant senų 1831 m. modelio puskardžių geležtes. Šis puskardis, prancūzų kareivių pravardžiuotas „coupe-choux“ (tariama „ku-šu“) – „kopūstų kapokle“, tuo metu jau buvo morališkai pasenęs.

Šiuo sunkmečiu prancūzai tikriausiai nutarė, kad durtuvas yra įrankis, skirtas dažniausiai durti  (na, gal dar kartais pavartyti kokį nors ant žemės gulintį daiktą, kurio nesinori liesti rankomis…), o ne grožėtis, todėl sukūrė maksimaliai paprastą ir pigų ginklą. Naujo durtuvo geležtės ilgis liko toks pats, kaip ir aukščiau minėto puskardžio, tik ji buvo susiaurinta iki durtuvams tinkamo pločio. Geležtės skerspjūvis – rombo pavidalo, kaip ir puskardžio, iškili vidurio linija- ne per vidurį, o paslinkta link bukosios geležtės pusės. Geležtė gana stora ties rankenos kryžme ir tolygiai plonėja smaigalio link, ant kai kurių tokių durtuvų geležčių matomi buvusio ženklinimo likučiai. Kryžmė plieninė.Rankena žalvarinė, 1866 m. modelio „Chassepot“ durtuvo tipo, bet tik su viena kniede ir turi Remingtono šautuvui skirtą tvirtinimo ant vamzdžio griovelį. Toje vietoje, kur turėtų būti antra kniedė, rankenoje yra žymė – duobutė, kurią turi visi durtuvai. Kryžmė tokia pati, kaip „Chassepot“, tik panaikintas žiedo reguliavimo varžtas. Matyt, taip buvo siekama supaprastinti gamybą. Jie buvo gaminami tik kelis mėnesius, tiražas greičiausiai buvo nedidelis, todėl yra labai reti. Tiksliai nežinoma, bet pagrįstai manoma, kad durtuvai buvo gaminami „Chatellerault“ (Šatelro) valstybinėje gamykloje. Šis spėjimas paremtas tuo, kad kai kurių durtuvų geležtės naujai paženklintos raide U – šia raide buvo ženklinamos „Chatellerault“ gamyklos, privačių subkontraktorių tiekiamos komplektuojančios dalys. Beje, kai kurie prancūzų kolekcininkai mano, kad privatūs gamintojai tiekė ne perdarytas puskardžių geležtes, o gamino naujas. Šis spėjimas pagrįstas vizualiu dviejų durtuvų palyginimu – privačių gamintojų geleležčių skerspjūvis ir trikampė plokštuma šalia kryžmės leidžia teigti, kad tai ne perdirbinys, o naujadaras.Durtuvai paženklinti trijų skaičių kombinacija ant rankenos kryžmės, kai kurie buvo ženklinami raide G ir keturių skaičių kombinacija rankenos griovelyje. Jei geležtė buvo įsigyta pas privačius gamintojus, ant jos papildomai buvo įkalta jau minėta raidė U.
Šie durtuvai turi dar vieną įdomų bruožą: gal dėl to, kad buvo gaminami paskubomis ir gamybos technologija nebuvo tiksliai reglamentuota, visi durtuvai šiek tiek skirtingi, t.y. dviejų vienodų praktiškai nėra. Bet, nežiūrint į ekstremalias gamybos salygas, durtuvas pagamintas itin kruopščiai.

Beje, prancūzai tokiu originaliu būdu atsikratė ne tik 1831 m. puskardžiais. „Défense Nationale“ durtuvai dar buvo gaminami ir iš 1816 m., 1852 m. modelių bei gaisrininkų puskardžių.

(šaltinis www.militaria.lt)
Bendras ilgis 607 mm
Geležtės ilgis 483 mm
Geležtės plotis 28,5 mm
Žiedo skersmuo 18 mm
1866 m. modelio Chassepot durtuvas

Puikus, egzotiškas durtuvas jatagano formos ašmenimis. Skirtas Chassepot (tariama „Šaspo“) sistemos 1866 m. modelio šautuvui, 1866 m. modelio žandarmerijos karabinui, taip pat 1866 m. ir 1874 m. modelių artilerijos muškietoms. Geležtės forma atėjo iš tų laikų, kai šautuvai buvoužtaisomi per vamzdį.

Nors Chassepot šautuvai jau nebuvo užtaisinėjami per vamzdį, durtuvo geležtė liko jatagano formos, kaip ir anksčiau. Kryžmė plieninė. Rankena žalvarinė. Durtuvas plieninėse makštyse, kurios originaliai nebuvo juodinamos ar dažomos- buvo poliruoto plieno paviršius. Vėliau, istorijos verpetuose, kai kurie durtuvai buvo naudoti ir vokiečių, ir kitų kariuomenių, kurios durtuvai buvo modifikuojami, gal todėl pasitaiko Chassepot durtuvų ir juodintomis, ir dažytomis makštimis.

Bendras ilgis 696 mm
Geležtės ilgis 572 mm
Geležtės plotis 30 mm
Žiedo skersmuo 17,5 mm
  1866 m. modelio Chassepot durtuvas, vokiečių gamybos

Šis durtuvas yra įdomus tuo, kad gamintas Prancūzijos užsakymu Vokietijoje. Žinoma, tai buvo iki 1870 m. karo. Matmenys- kaip ir prancūzų gamybos analogų. Ant geležtės nėra nei gamintojo pavadinimo nei pagaminimo datos tik kokybės patikros žymos.

Bendras ilgis 696 mm
Geležtės ilgis 572 mm
Geležtės plotis 30 mm
Žiedo skersmuo 17,5 mm
1866 m. modelio Chassepot  Retas privataus gamintojo ChristofleŠaspo durtuvas. Pagamintas prancūzų- prūsų karo metu [1871-72]. Viso šių duruvų buvo pagaminta tik 50 000 vnt.
Vietoj graviravimo ant geležtės nugarėlės (arba stuburo, kaip sako prancūzai), įprasto valstybinėse gamyklose, geležtės plokštumoje, prie kryžmės, įkaltas gamintojo pavadinimas „Christofle“. Yra keli inspektorių ženklai.

Bendras ilgis 696 mm
Geležtės ilgis 572 mm
Geležtės plotis 30 mm
Žiedo skersmuo 17,5 mm
1866 m. modelio Chassepot
Jūrinis variantas, nuo ankstesnių skiriasi tik ženklinimu (iškaltas inkaras ant gardos ir makštų.

Bendras ilgis 696 mm
Geležtės ilgis 572 mm
Geležtės plotis 30 mm
Žiedo skersmuo 17,5 mm
Jūrinis durklas Oficialiai iš Chassepot durtuvo padarytas jūrinis durklas. Ant gardos įkaltas inkaras, pats durklo prototipas imperinis- pagamintas 1868 metais.

Bendras ilgis mm
Geležtės ilgis mm
Geležtės plotis mm
Žiedo skersmuo mm
1874 m. modelio Gras durtuvas  Skirtas Gras sistemos 1874 m. modelio šautuvui. Į akis krentantis durtuvo bruožas- „T“ raidės formos geležtės skerspjūvis.  Kryžmė plieninė.   Rankenos kriaunos medinės, pritvirtintos kniedėmis, galas žalvarinis.
Ir vėl prancūzai diktavo madas. Vėliau tokios formos geležtės buvo naudojamos Vokietijoje, Danijoje, Belgijoje ir dar daugelyje šalių gaminamiems durtuvams.

Bendras ilgis 645 mm
Geležtės ilgis 520 mm
Geležtės plotis 20,7 mm
Žiedo skersmuo 17,5 mm

1874 m. modelio Gras durtuvas.  Skirtas Gras sistemos 1874 m. modelio šautuvui. Pagamintas Austrijoje Steyr gamykloje 1877 m.

Bendras ilgis 645 mm
Geležtės ilgis 520 mm
Geležtės plotis 20,7 mm
Žiedo skersmuo 17,5 mm
 Durtuvas 1878 m. modelio Kropačeko (Kropatschek) sistemos šautuvui.Durtuvas, natūralu,  kartu su šautuvu buvo naudojamas Prancūzijos laivyne.19 amžiau pabaigoje Prancūzijoje vyko visuotinis armijos perginklavimas. Sausumos kariuomenė visuotinai buvo perginkluojama 1874 m. modelio Gras sistemos šautuvais(atsisakant Šaspo).Ginklų trūko, todėl  laivynui Austo – Vengrijoje buvo užsakyti ir gaminami  Kropačeko sistemos ginklai. Buvo pagaminta apie 25 000 vnt. durtuvų.Iš esmės durtuvas labai nežymiai (rankenos forma) skiriasi nuo  1874 m. modelio Gras. Ta pati T formos geležtė. Kryžmė plieninė. Rankenos kriaunos medinės, pritvirtintos kniedėmis, galas žalvarinis.Ženklinimas:ant ašmenu graviruotas gamintojo pavadinimas  (M[anufacru]re de Steyr (pasitaiko ir M[anufacru]re de Werndl))  bei pagaminimo metai. Ant skląsčio mygtuko OEWG (Osterreichische Waffensfabriks Gesellschaft)Ant gardos, taradiciškai – inkaras. Ant ašmenų gausu kokybės patikros žymų.

Bendras ilgis 645 mm
Geležtės ilgis 520 mm
Geležtės plotis 20,7 mm
Žiedo skersmuo 18 mm
1874 m. modelio Gras – Mauser
Durtuvas pagamintas 1874 Gras durtuvo pagrindu tačiau pritaikytas Mauser sistemos šautuvui ar karabinui.
Durtuvas gamintas greičiausiai Prancūzijoje nes ant ašmenų aiškiai  matomi  graviruoti gamintojo rekvizitai bei pagaminimo data.
Kaip jau minėta, ašmenys ir garda yra Gras durtuvo tačiau primontuota Mauser sistemos durtuvo rankena. Jos dėka durtuvas tapo nežymiai trumpesnis.
Žinomuose kataloguose tokio aptikti nepavyko, nors keletą egzempliorių teko matyti „gyvai“.

Bendras ilgis 635 mm
Geležtės ilgis 520 mm
Geležtės plotis 21 mm
Žiedo skersmuo 18 mm
1892 m. modelio I tipo durtuvas

Skirtas prancūzų 1892 m. modelio Mannlicher- Berthier karabinui.

Tokio tipo durtuvai buvo gaminami iki 1912 metų, vėliau buvo pradėtos leisti durtuvo modifikacijos.

Kriaunos iš plastiko, pritvirtintos kniedėmis.

Pristatomas durtuvas pagamintas po 1983 m. nes ant ašmenų nėra graviruoto gamintojo pavadinimo, pagaminimo metų, mėnesio.

Bendras ilgis 515 mm
Geležtės ilgis 400 mm
Geležtės plotis 23 mm
Žiedo skersmuo 13 mm
1892 m. modelio II tipo durtuvas

Skirtas prancūzų 1892 m. modelio Mannlicher- Berthier karabinui.

Tokio tipo durtuvai pradėti gaminti 1912 metais. Konkrečiai ši versija (sus sutrumpinta kryžme buvo gaminama nuo 1916 m., nors oficialiai kaip kariuomenės ginklas buvo patvirtintas tik  1925 m.

Ginklas buvo skirtas geležinkeliečių daliniams, raiteliams ir telegrafistams.

Antro tipo 1892 m. durtuvas, skiriasi nuo pirmojo tuo, kad žiedas vamzdžiui yra ilgesnis ir išsikiša link rankenos (kitaip sakant, žiedas „storesnis“ už rankenos kryžmę, jei žiūrėtume iš šono).

Nuo 1917   gamyklos iniciatyva plastikinės kriaunos  medinėmis, kurios būdavo  pritvirtintos kniedėmis su poveržlėmis.

Šiuos durtuvus naudojo ir lenkų (gali būti su ženklinimu „Wz. 92“ bei vokiečių kariuomenės (vokiečiai trofėjiniais šautuvais su šiais durtuvais ginkluodavo geležinkelio apsaugos dalinius I PK metu).

Pasitaiko ir daugiau šio durtuvo variantų.

Bendras ilgis 515 mm
Geležtės ilgis 400 mm
Geležtės plotis 23 mm
Žiedo skersmuo 13 mm
1886/93 m. modelio durtuvas

Durtuvas, skirtas Lebel sistemos šautuvams. Šis durtuvas ir jo vėlesnės modifikacijos- pagrindinis prancūziškas I Pasaulinio karo durtuvas. Buvo kelios šio durtuvo modifikacijos, pagrindinės- 1886, 1886/93, 1886/93/15, 1886/93/16. 1886 m. modelio durtuvas mažai skiriasi nuo vėlesnės 1886/93 modifikacijos. 1886/93 didesnė spyruoklinio užrakto judėjimo amplitudė ir, žiūrint į rankeną iš viršaus, 1886/93 modelyje matyti ardymo patogumui padaryti įdubimai, į kuriuos įstačius raktą galima atsukti rankeną fiksuojančią veržlę. Pasitaiko sutrumpinti durtuvo variantai, kurių geležtės varijuoja nuo 220 iki 340 mm.

Kryžmė plieninė su į priekį lenktu kabliu. Rankena balto metalo.

Šis durtuvas (turima omenyje visos modifikacijos) buvo populiarus tarp prancūzų pėstininkų, kurie švelniai pavadino jį „Rosalie“ vardu.

Bendras ilgis 635 mm
Geležtės ilgis 515 mm
Geležtės plotis 14 mm
Žiedo skersmuo 15,5 mm
1886/93 m. modelio durtuvas
Dar viena „Rosalie“ modifikacija- 1886/93/16. Kitaip tariant, tai 1916 m. gaminti pradėta durtuvo versija. Nuo 1886/93 m. modifikacijos durtuvo ji skiriasi tuo, kad nebėra link geležtės užlenkto kryžmės galo.  Rankena balto metalo.

Bendras ilgis 635 mm
Geležtės ilgis 515 mm
Geležtės plotis 14 mm
Žiedo skersmuo 15,5 mm
1886/35 m. modelio durtuvas

Prieš II Pasaulinį karą prancūzų kariuomenės 1886 m. ir vėlesnių modifikacijų Lebel šautuvo durtuvai buvo „apipjaustyti“- sutrumpintos jų geležtės. Galima aptikti ir 1886, ir 1886/93 ir 1886/93/16 m. modelių Lebel šautuvo durtuvų su sutrumpintomis geležtėmis. Tiesa, gali pasitaikyti ir durtuvų su atsitiktinai nulaužta geležte, kuri po to buvo užgaląsta ir toks „sutrumpintas variantas“ naudotas toliau. Dėl šios priežasties gali atrodyti, kad buvo daug ilgio variacijų, tačiau iš tiesų 1935 m. oficialiai trumpintos geležtės yra 335- 340 mm ilgio, makštys taip pat trumpesnės. Visi kiti 1935 m. modifikacijos matmenys kaip ir bazinių modelių. Šiuo atveju matome modifikuotą būtent 1886 m. modelio durtuvą balto metalo rankena.

Bendras ilgis 455 mm
Geležtės ilgis 335 mm
Geležtės plotis 14 mm
Žiedo skersmuo 15,5 mm
1886/93/35 m. modelio durtuvas

 Šiuo atveju matome modifikuotą 1886/93 m. modelio durtuvą žalvarine rankena.

Bendras ilgis 455 mm
Geležtės ilgis 335 mm
Geležtės plotis 14 mm
Žiedo skersmuo 15,5 mm
Apkasų peilis – durtuvas
Oficialiai iš Lebelio durtuvo Pirmo Pasaulinio karo metu padarytas tranšėjinis peilis. Rankena žalvarinė.
Sutrumpintas, geležtė suploninta iš abiejų pusių. Užsegimo mechanizmas nepašalintas, norint galima šį durklą užsidėti ant šautuvo, bet jis kiek trumpokas.

Iš viso žinomi 8 skirtingi tranšėjinių durklų ir peilių variantai, pagaminti 1886 m. modelio durtuvo pagrindu.

Bendras ilgis 330 mm
Geležtės ilgis 110 mm
Geležtės plotis 14 mm
Žiedo skersmuo 15,5 mm

 
Apkasų peilis – durtuvas Dar vienas oficialiai iš Lebelio durtuvo Pirmo Pasaulinio karo metu padarytas tranšėjinis peilis. 
Rankena plieninė. 
Šis peilis buvo surastas Lietuvoje.

Bendras ilgis 330 mm
Geležtės ilgis 110 mm
Geležtės plotis 14 mm
Žiedo skersmuo 15,5 mm
  

   1914 m. modelio durtuvas Remingtono šautuvui Nr.5

JAV pagamintas durtuvas, I pasaulinio karo metais eksportuotas į Prancūziją. Skirtas amerikietiškam eksportiniam Remingtono šautuvui Nr.5. Šis šautuvas buvo naudojamas kariuomenės daliniuose, kurie tiesiogiai kautynėse nedalyvaudavo.

Išsiskiria savitu gamintojo ženklinimu. Gamintojo pavadinimas “REMINGTON ARMS – UNION METALLIC LTD. CO. REM. WORKS. ILION, N.Y. U.S.A.” iškaltas durtuvo griovelyje. Tokius užrašus turėjo durtuvai pagaminti iki  JAV-Prancūzijos kontrakto pasirašymo. Vėlesnieji, pagaminti 1914-17 metais buvo žymimi   “REMINGTON ARMS Co, ILION, N.Y.”

Kryžmė plieninė su į priekį lenktu kabliu. Rankenos kriaunos medinės, pritvirtintos varžtais.

Bendras ilgis 520 mm
Geležtės ilgis 405 mm
Geležtės plotis 26 mm
Žiedo skersmuo 15 mm

1842m. modelio durtuvas 

Turite progą palyginti su 1842 m. modelio durtuvu 1829 m. artilerijos mušketonui, kuris skiriasi mažesniu rankenos kryžmės žiedo skersmeniu ir kiek mažiau masyvia kryžme. Šie skirtumai praktiškai matomi tik sudėjus abu durtuvus šalia arba matuojant skersmenį.

Bendras ilgis 696 mm
Geležtės ilgis 573 mm
Geležtės plotis 32 mm
Žiedo skersmuo 24 mm