Rusija (CCCP)

    Rusiškas durtuvas, Mosin – Nagan 1891m. modelio  šautuvui.

 

Gausios durtuvų šeimos pradininkas. gamintas iki 1930. Būtent šis modelis gali būti teisėtai vadinamas Spalio revoliucijos durtuvu.

Bendras ilgis   500 mm
Geležtės ilgis 430 mm
Geležtės plotis 17,7 mm
Vamzdelio skersmuo 15 mm
   Durtuvas, Mosino šautuvui, 1891/30 m.

 

Nuo seno modelio skiriasi tvirtinimo prie vamzdžio mechanizmu.

Bendras ilgis   500 mm
Geležtės ilgis 430 mm
Geležtės plotis 17,7mm
Vamzdelio skersmuo 15 mm
  Durtuvas, Mosino šautuvui, 1891/30 m.

 

Gamintas ir naudotas Antrojo pasaulinio karo periodu. Taip vadinamas  „Staliningrado“ arba „blokadinis“ Nuo seno modelio skiriasi geležtės forma. Nuotraukoje trumpasis modelis (buvo gaminami modeliai skirtingų ilgių geležtėmis).

Bendras ilgis   340 mm
Geležtės ilgis 265  mm
Geležtės plotis 24  mm
Vamzdelio skersmuo  15 mm
    ABC-36 

 

Tariama AVS. Durtuvas automatiniam Simonovo sistemos šautuvui. Pirmasis pasaulyje šautuvas oficialiai įtrauktas į ginkluot. Tilslaus skaičiaus kiek jų pagaminta nežinoma Įvairias duomenimis  nuo 33 000  iki 65 800 vnt.

Bendras ilgis   450 mm
Geležtės ilgis  335 mm
Geležtės plotis 25 mm

 

 

 

 

 

 

  CBT-40 (Tariama SVT) 

 

Durtuvas Tokarevo sistemos šautuvui. Ankstyvesnis modelis, vėlesniųjų geležčių ašmenys buvo nusukti į priešingą pusę.

Bendras ilgis   360 mm
Geležtės ilgis  240 mm
Geležtės plotis 24 mm
Žiedo skersmuo 14 mm
 

  AK47  

 

Pirmasis durtuvas Kalašnikovo automatui. Oficialus durtuvo pavadinimas 26-Х-212.Analogiški tik nežymiai besiskiriantys modeliai buvo gaminami Bulgarijoje, VDR, Indonezijoje, Kinijoje, Pietų Korėjoje, Lenkijoje.

Bendras ilgis   315 mm
Geležtės ilgis  205 mm
Geležtės plotis 21,8 mm
Žiedo skersmuo 17,7 mm
 

  AKM 

 

Oficialus durtuvo pavadinimas 6Х3. Naudojamas nuo 1963 m. CCCP jais aprūpindavo visą socialistinį lagerį. Te to analogiški modeliai buvo gaminami Lenkijoje, Rumunijoje,  Vengrijoje, VDR.

Bendras ilgis   280 mm
Geležtės ilgis  150 mm
Geležtės plotis 30 mm
Žiedo skersmuo 17,7 mm
 

 

AKM/AK74

 

Oficialus durtuvo pavadinimas 6Х4. Analogiški tik nežymiai besiskiriantys modeliai buvo gaminami Bulgarijoje, Egipte, Irake, Irane,  VDR, Rumunijoje, Jugoslavijoje,  Kinijoje, Pietų Korėjoje, Lenkijoje.

Bendras ilgis   270 mm
Geležtės ilgis  150 mm
Geležtės plotis 30 mm
Žiedo skersmuo 17,7 mm
 

AK-74   

 

1989 m. modelio durtuvas naudojamas su Kalašnikovo sistemos automatais tokių modelių kaip AK-74, AK-74M, automatu AH-94ais automatais Oficialus durtuvo pavadinimas 6Х5. Dar gaminami ir  Bulgarijoje.

Bendras ilgis   290 mm
Geležtės ilgis  160 mm
Geležtės plotis 29 mm
Žiedo skersmuo 17,7 mm
 

 

 

 CBT-40 (Tariama SVT)

 

 

Durtuvas Tokarevo sistemos šautuvui. Vėlyvesnis modelis, geležtės  ašmenys buvo nusukti nuo žiedo.

 

Iš Stasio kolekcijos 

Bendras ilgis   360 mm
Geležtės ilgis  240 mm
Geležtės plotis 24 mm
Žiedo skersmuo 14 mm
 

 

 CBT-38 (Tariama SVT)

 

 

Durtuvas Tokarevo sistemos 1938 m. modelio šautuvui. Šautuvas buvo priimtas į ginkluotę 1938 metais nors tuo metu dar vyko ginklo bandymai metu. Gamintas labai trumpą laiką  nes 1940 m.  jį pakeitė vėlesnis modelis CBT-40

 

Iš Stasio kolekcijos 

Bendras ilgis   480 mm
Geležtės ilgis  360 mm
Geležtės plotis 28 mm
Žiedo skersmuo 14 mm
 

Bebutas

 

Pirmojo pasaulinio karo metais Rusijos armijos kulkosvaidininkų naudotas durklas.

 

Surastas Lietuvoje

Iš Stasio kolekcijos